Oppdatert info om koronasituasjonen


 

Frå sundag, 28. februar, blir det gudstenester i kyrkjene våre. Alle som kjem, vil få tilvist plass med god avstand til andre. Velkommen til gudsteneste!

Noko barne- og ungdomsarbeid vil starta opp att frå 20. januar. Følg med på kyrkja si heimeside for meir detaljert informasjon om dei ulike tiltaka.

Dåpshandlingar, vigsel og gravferd blir gjennomført med begrensa antal personar til stades.

Kyrkjekontoret er ope for publikum.

Barnehagane er opna i tråd med nasjonale retningslinjer.

Denne artikkelen vert oppdatert etterkvart som ny informasjon vert tilgjengeleg.

Tilbake