Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Lys vaken
Lys vaken 10 år

Bryne kyrkje

 Lys Vaken tek utgangspunkt i Narnia-   forteljingane sine parallellar til fleire kjende     bibelforteljingar. Med basis i dette, vil me   ha ulike spennande opplevings- og   erfaringsbaserte aktivitetar som fokuserer   på tema. Me skal også sjå heile Narnia-   filmen.

 

Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

Neste Lys Vaken i Bryne vert 22.-23. nov (fredag til laurdag) og mandag 25. nov. Lys Vaken-deltakarane deltek òg under Lysmessa 1. desember.

Velkommen til Lys vaken!

 

 

Lys vaken 10 år

Time og Undheim

                                                                 
 Har du lyst til å vere med på noko 
spanande? Går du i femte klasse?

 Bli med på overnatting i Time eller Undheim kyrkje! Me er saman om kjekke aktivitetar om kvelden, og så overnattar me i kyrkjerommet.

 I tillegg får du vere med på ei flott gudsteneste som me saman skal vere med og lage. 

Lys vaken handlar om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

 

Velkommen til Lys vaken!

 

 

Påmelding Lys vaken Bryne 2019

Kontakt

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 Send e-post

Per Olav Egeland

Organist
 Send e-post

Mari Ask Helland

Kyrkjelydspedagog Bryne
 Send e-post

Marit Høie Hetland

Kyrkjelydspedagog
 Send e-post