Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Lys vaken
Lys vaken 10 år

Time og Undheim

                                                                 
 Har du lyst til å vere med på noko 
spanande? Går du i femte klasse?

 Bli med på overnatting i Time kyrkje! Me er saman om kjekke aktivitetar om kvelden, og så overnattar me i kyrkjerommet.

 I tillegg får du vere med på ei flott gudsteneste som me saman skal vere med og lage. 

Lys vaken handlar om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

 

Dato: 19.-20. oktober 2019. Eigenbetaling vert kr. 100,-.    

Velkommen til Lys vaken!

 

 

Lys vaken 10 år

Bryne kyrkje

 Lys Vaken tek utgangspunkt i Narnia-   forteljingane sine parallellar til fleire kjende   bibelforteljingar. Med basis i dette, vil me   ha ulike spennande opplevings- og   erfaringsbaserte aktivitetar som fokuserer   på tema. Me skal også sjå heile Narnia-  filmen.

 

Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

Neste Lys Vaken i Bryne vert 22.-23. nov (fredag til laurdag) og mandag 25. nov. Lys Vaken-deltakarane deltek òg under Lysmessa 1. desember.

Velkommen til Lys vaken!

 

 

Kontakt

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 Send e-post

Mari Ask Helland

Trusopplærar Bryne
 Send e-post