Born og Unge
Born og unge
Om trusopplæringa
Hausttakkefest
Undretur
Krøllekveld
Barnebibel
Adventsklubb
Barnekor
Plan B - Aktivitetsdag
Dåpsskule
Pinsefart
Tårnagenthelg
Lys vaken
24hours festival
Newbie og 7. klassefest
Konfirmasjon
Kompass
Påskenatt i Time kyrkje
Gudsteneste med påskedrama
På sporet av Jesus
Babysong og småsong

          

 

         

 

 

Kontakt

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 Send e-post

Mari Ask Helland

Kyrkjelydspedagog Bryne
 Send e-post