Time kyrkjelege fellesråd > Kyrkjelydane > Time
Time kyrkjelyd
Time kyrkje - godt eksempel på universell utforming

Les rapport frå KS her.

Les mer...

Førebygging og handtering av seksuelle krenkingar
Retningslinjer for medarbeidarar i Barne -og ungdomsarbeidet