Ledig stilling som kyrkjemusikar/organist i Time og Lye 50% fast
Ledig stilling som kyrkjemusikar/organist i Time og Lye 50% fast

Ledig stilling som kyrkjemusikar/organist i Time og Lye 50% fast

Vår gode organist dei siste 25 åra går ved årsskiftet av med pensjon. Vi får difor ledig 50% fast stilling som kyrkjemusikar/organist i Time sokn. Soknet har gudstenester kvar sundag, vekselvis i Time og Lye, og ekstra i høgtider. Du som får jobben vil ha ansvar for det musikalske arbeidet i soknet, og vil saman med stab og frivillige vere ei viktig brikke for å bygge kyrkjelydsarbeidet i Time og Lye. Skjølv om ditt hovudfokus vil vere det musikalske er eit viktig suksessfaktor at staben jobbar saman og bidrar på tvers av tenesteområde. Saman med stab og frivillige vil du få moglegheit til å peike retning for det musikalske arbeidet, med mål om at fleire vil finne sin plass i kyrkjelyden.

Klikk her for utlysningstekst: https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4079004041?link_source_id=0


Del denne artikkel på e-post