Gravplassar
Gravplassar

Gravplassar

Time kyrkjelege fellesråd har med hjemmel i gravferdslova ansvar for drift og forvaltinga av gravferdsverksemda i Time kommune.. 

I kommunen er det to gravplassar; Time gravplass og Undheim gravplass. Begge gravplassane ligg i tilknyting til kyrkjene.

Gravplassen er ein stad for seremoniar og minner.  Her møter me menneske i ulike situasjonar, ofte knytt til sorg og sakn.  Det me gjer og måten me gjer det på er difor prega av dette. Fellesrådet sitt mål og ynskje er at gravplassen skal vera ein god plass å koma for å minnast dei som har gått bort.
 


Del denne artikkel på e-post